SharedHnorm.ipynbOpen in CoCalc
Jupyter notebook Hnorm.ipynb
import numpy as np
from cvxopt import matrix, solvers
def Hnorm(A):
  # Regner ut Hilbert-norm til numpy matrise A
  rad, kol = A.shape
  nullr = np.zeros((rad,rad))
  nullk = np.zeros((kol,kol))
  C = np.bmat([[nullr,A],[A.T,nullk]])

  h0 = [ -0.5*matrix(C) ]

  dim = rad+kol
  c = matrix(np.ones(dim,))
  # Vil lage diagonalmatriser A_i med 1 på plass (i,i), 0 ellers
  diagonal = np.zeros(dim,)
  diagonal[0] = 1
  A0 = np.diag(diagonal)
  G = A0
  for i in xrange(1,dim):
    A0 = np.diag(np.roll(diagonal,i))
    G = np.bmat([[G],[A0]])
  # G0 er nå blokk matrise med A_i'ene stabla nedover i radene.
  G0 = [ matrix(-1.0*G) ]
  solvers.options['show_progress']=False
  sol = solvers.sdp(c, Gs=G0, hs=h0)
  norm = -1
  if sol['status'] == 'optimal':
    norm = sol['primal objective']
  return norm

def ekstrem_ell_infty_recursive(N):
  ekstrem_punkt = np.zeros((2**(N-1),N),dtype=np.int)
  if N == 1:
    ekstrem_punkt[0] = 1
  else:
    ekstrem_punkt[:,0] = np.ones((2**(N-1),),dtype=np.int)
    E = ekstrem_ell_infty_recursive(N-1)
    ekstrem_punkt[:2**(N-2),1:] = E.copy()
    ekstrem_punkt[2**(N-2):,1:] = -1*E.copy()  
  return ekstrem_punkt
  
def ekstrem_ell_infty2(N):
  return ekstrem_ell_infty_recursive(N).transpose()

def Mnorm(A):
  # Regn ut norm max(|Ax|_1, x kolonne i E)
  rad, kol = A.shape
  E = ekstrem_ell_infty2(kol)

  # Ta absolutt verdi av elementene og summer kolonnevis
  return np.max(np.sum(np.abs(A*E),axis=0))
  # Eventuelt 
  # return reduce(max,np.sum(np.abs(A*E),axis=0))

def finnKG(matrise):
  """Tar ei matrise på formen '{{1,1},{1,-1}}' (en streng)
  og returnerer Mnorm, Hnorm og forholdet Hnorm/Mnorm"""
  M = matrise
  M = M.replace('},{',';')
  M = M.replace('{{','[')
  M = M.replace('}}',']')
  M = np.mat(M)
  norm_M = Mnorm(M)
  norm_H = Hnorm(M)
  KG = norm_H/norm_M
  return (norm_M, norm_H, KG)
be1='{{0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,0,1,0,-1,1,0,1},{0,0,0,1,1,0,-1,1},{0,1,1,0,0,0,1,-1},{0,0,1,0,0,-1,0,0},{0,0,0,0,1,1,0,0},{0,0,0,0,0,1,1,0},{0,0,0,0,0,0,1,1}}'

be2='{{0,0,0,0,1,-1,1,-1},{0,1,-1,1,0,1,0,0},{0,1,1,0,0,0,1,-1},{0,1,0,-1,1,0,0,1},{0,1,0,0,-1,0,0,0},{0,0,0,0,1,1,0,0},{0,0,0,0,0,1,1,0},{0,0,0,0,0,0,1,1}}'

be3='{{0,0,1,0,-1,0,-1,1},{0,1,0,1,0,0,-1,1},{0,0,0,1,1,-1,1,0},{0,1,1,0,0,1,0,-1},{0,0,0,0,-1,0,1,0},{0,0,0,0,1,1,0,0},{0,0,0,0,0,1,1,0},{0,0,0,0,0,0,1,1}}'

be4='{{0,0,-1,0,1,0,-1,1},{0,1,1,-1,1,0,0,0},{0,1,0,1,0,-1,0,1},{0,0,0,1,1,-1,1,0},{0,0,0,1,0,0,0,-1},{0,0,0,0,1,1,0,0},{0,0,0,0,0,1,1,0},{0,0,0,0,0,0,1,1}}'

be5='{{0,1,0,-1,1,0,-1,0},{0,1,1,0,-1,0,0,1},{0,0,0,1,0,1,-1,1},{0,0,1,1,1,0,0,-1},{0,0,0,1,0,-1,0,0},{0,0,0,0,1,1,0,0},{0,0,0,0,0,1,1,0},{0,0,0,0,0,0,1,1}}'
map(finnKG,[be1,be2,be3,be4,be5])
[(12, 16.59028443863703, 1.3825237032197526), (12, 16.569135468944463, 1.3807612890787053), (12, 16.662740788036906, 1.3885617323364088), (12, 16.624169789871452, 1.3853474824892877), (12, 16.184741063419178, 1.3487284219515983)]

be1='{{-2,1,1,0,0,0,0,0},{1,0,1,1,1,0,0,0},{1,1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,0,2,1},{0,0,0,1,0,0,0,1},{0,0,0,1,-1,0,1,-1},{0,1,0,0,0,0,0,1},{0,-1,1,0,-1,0,1,0}}'

be2='{{-2,1,1,0,0,0,0,0},{1,0,1,1,1,0,0,0},{1,1,0,-1,0,0,0,1},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,-1,0,0,-1,1,1,0},{0,0,1,0,1,0,1,1},{0,1,0,1,0,2,0,0},{0,0,1,1,-1,-1,0,0}}'

be3='{{-2,1,1,0,0,0,0,0},{1,0,1,1,1,0,0,0},{1,1,1,0,0,-1,0,0},{0,0,0,0,0,1,1,0},{0,1,0,0,1,0,1,1},{0,0,0,0,-1,0,1,0},{0,1,0,1,0,1,0,-1},{0,0,1,0,-1,1,-1,0}}'

map(finnKG,[be14])

map(finnKG,[be1,be2,be3])
[(14, 18.942874819841883, 1.353062487131563), (14, 18.725525253694535, 1.3375375181210383), (14, 19.510760767289483, 1.393625769092106)]
map(finnKG,[be1])
[(8, 11.262193104312297, 1.4077741380390372)]
be180='{{0,0,0,0,0,0,0,0},{1,1,0,0,1,1,0,0},{0,0,-1,0,1,0,0,0},{0,0,0,-1,0,1,0,0},{1,0,0,1,-1,0,0,1},{0,1,1,0,0,-1,1,0},{0,0,1,1,1,0,-1,0},{0,0,1,1,0,1,0,-1}}'
map(finnKG,[be180])
[(12, 16.9705624961966, 1.4142135413497166)]