SharedHnorm.ipynbOpen in CoCalc
Jupyter notebook Hnorm.ipynb
import numpy as np
from cvxopt import matrix, solvers
def Hnorm(A):
  # Regner ut Hilbert-norm til numpy matrise A
  rad, kol = A.shape
  nullr = np.zeros((rad,rad))
  nullk = np.zeros((kol,kol))
  C = np.bmat([[nullr,A],[A.T,nullk]])

  h0 = [ -0.5*matrix(C) ]

  dim = rad+kol
  c = matrix(np.ones(dim,))
  # Vil lage diagonalmatriser A_i med 1 på plass (i,i), 0 ellers
  diagonal = np.zeros(dim,)
  diagonal[0] = 1
  A0 = np.diag(diagonal)
  G = A0
  for i in xrange(1,dim):
    A0 = np.diag(np.roll(diagonal,i))
    G = np.bmat([[G],[A0]])
  # G0 er nå blokk matrise med A_i'ene stabla nedover i radene.
  G0 = [ matrix(-1.0*G) ]
  solvers.options['show_progress']=False
  sol = solvers.sdp(c, Gs=G0, hs=h0)
  norm = -1
  if sol['status'] == 'optimal':
    norm = sol['primal objective']
  return norm

def ekstrem_ell_infty_recursive(N):
  ekstrem_punkt = np.zeros((2**(N-1),N),dtype=np.int)
  if N == 1:
    ekstrem_punkt[0] = 1
  else:
    ekstrem_punkt[:,0] = np.ones((2**(N-1),),dtype=np.int)
    E = ekstrem_ell_infty_recursive(N-1)
    ekstrem_punkt[:2**(N-2),1:] = E.copy()
    ekstrem_punkt[2**(N-2):,1:] = -1*E.copy()  
  return ekstrem_punkt
  
def ekstrem_ell_infty2(N):
  return ekstrem_ell_infty_recursive(N).transpose()

def Mnorm(A):
  # Regn ut norm max(|Ax|_1, x kolonne i E)
  rad, kol = A.shape
  E = ekstrem_ell_infty2(kol)

  # Ta absolutt verdi av elementene og summer kolonnevis
  return np.max(np.sum(np.abs(A*E),axis=0))
  # Eventuelt 
  # return reduce(max,np.sum(np.abs(A*E),axis=0))

def finnKG(matrise):
  """Tar ei matrise på formen '{{1,1},{1,-1}}' (en streng)
  og returnerer Mnorm, Hnorm og forholdet Hnorm/Mnorm"""
  M = matrise
  M = M.replace('},{',';')
  M = M.replace('{{','[')
  M = M.replace('}}',']')
  M = np.mat(M)
  norm_M = Mnorm(M)
  norm_H = Hnorm(M)
  KG = norm_H/norm_M
  return (norm_M, norm_H, KG)
be1='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,0,-1,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,0,2,0}}'

be2='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,1,0,0,-1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,1,0,0,-1,0,1,0}}'

be3='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,1,1,0}}'

be4='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be5='{{0,0,0,1,-1,0,-1,1,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,1,0,0}}'

be6='{{0,0,0,1,-1,-1,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,1,0,1,0,-1,0}}'

be7='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,0,1,0,-1,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be8='{{0,0,0,1,-1,-1,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,0,0,1,0}}'

be9='{{1,0,0,1,-1,0,0,-1,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,0,1,0,0}}'

be10='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,0,1,1,1,0}}'

be11='{{0,0,0,1,-1,1,0,-1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,1,-1,1,0}}'

be12='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,0,0,2,0}}'

be13='{{0,-1,0,1,-1,0,0,1,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{1,1,-1,0,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,-1,1,1,0}}'

be14='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,-1,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,0,1,0}}'

be15='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,1,-1,1,0}}'

be16='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,-1,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,-1,0,1,0}}'

be17='{{1,0,0,1,-1,0,0,-1,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,-1,1,0,0}}'

be18='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,1,-1,1,0}}'

be19='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,0,-1,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,1,1,-1,0}}'

be20='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,2,0,0,0}}'

be21='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,0,1,1,1,0}}'

be22='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,2,-1,0,0}}'

be23='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,0,2,0,0}}'

be24='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,0,-1,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be25='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,0,1,0}}'

be26='{{0,0,0,1,-1,-1,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,0,-1,1,0}}'

be27='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,0,0,1,-1,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be28='{{0,0,-1,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,1,0,1,0}}'

be29='{{0,0,0,1,-1,1,0,-1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be30='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,-1,1,1,0}}'

be31='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,1,0,1,0}}'

be32='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,1,0,0}}'

be33='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,1,1,-1,0}}'

be34='{{0,0,0,1,-1,-1,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,1,0,0}}'

be35='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,1,-1,0,1,1,0}}'

be36='{{0,0,0,1,-1,0,-1,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,1,0,-1,1,0,0}}'

be37='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0,0},{1,0,1,-1,0,0,0,-1,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,1,1,0,0}}'

be38='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,-1,0,0,1,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,0,1,0,0}}'

be39='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,-1,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,1,0,1,0,0}}'

be40='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,0,0,2,0}}'

be41='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,0,-1,1,0,0},{1,1,-1,0,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be42='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,0,-1,1,1,0}}'

be43='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be44='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,2,0,0,0}}'

be45='{{0,-1,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,2,0,0,0}}'

be46='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,0,1,0}}'

be47='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,0,1,1,0}}'

be48='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,2,0,-1,0}}'

be49='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,1,1,0,0}}'

be50='{{0,0,0,1,-1,-1,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,1,0,0}}'

be51='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,0,0,-1,1,0},{1,1,-1,0,1,0,0,0,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,0,2,0,0}}'

be52='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,-1,1,1,1,0}}'

be53='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,-1,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,0,1,1,0}}'

be54='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,0,1,1,0}}'

be55='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,0,1,0,-1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be56='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,-1,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,1,1,0,0,0}}'

be57='{{0,0,0,1,-1,-1,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,1,-1,1,0}}'

be58='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,-1,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,1,0,1,0,0}}'

be59='{{0,0,0,1,-1,1,0,-1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be60='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,-1,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,1,1,0,0,0}}'

be61='{{0,0,0,1,-1,0,-1,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,-1,1,0,0}}'

be62='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,-1,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,0,0,2,0}}'

be63='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,-1,1,0,0}}'

be64='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,1,1,0,0}}'

be65='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,0,1,0}}'

be66='{{0,0,-1,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,2,0,0,0}}'

be67='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,1,1,0,0}}'

be68='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,1,1,0}}'

be69='{{0,0,-1,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,1,1,0}}'

be70='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{0,-1,1,-1,0,0,1,0,0},{1,1,-1,0,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be71='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,0,0,-1,1,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,-1,1,1,0}}'

be72='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,-1,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,1,1,0,0,0}}'

be73='{{1,0,0,1,-1,0,0,-1,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,1,-1,0,0}}'

be74='{{0,0,0,1,-1,0,1,-1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be75='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,0,1,0}}'

be76='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,0,1,0}}'

be77='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,1,0,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,-1,0,1,1,1,0,0}}'

be78='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,-1,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,1,0,1,0,0}}'

be79='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,0,-1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,-1,1,1,1,0}}'

be80='{{0,0,-1,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,1,0,1,0}}'

be81='{{0,0,0,1,-1,0,1,-1,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be82='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,2,-1,0,0}}'

be83='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,-1,0,0,1,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,0,1,0,0}}'

be84='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,1,-1,0,1,1,0}}'

be85='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,1,0,0}}'

be86='{{0,0,0,1,-1,1,0,-1,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{1,1,-1,0,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,0,0,2,0}}'

be87='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,-1,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,1,0,0}}'

be88='{{0,-1,0,1,-1,0,0,1,0},{0,-1,1,-1,0,0,1,0,0},{1,1,-1,0,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,-1,0,1,0}}'

be89='{{0,0,0,1,-1,1,0,-1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,1,0,0,0,-1,1,0}}'

be90='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,1,-1,1,0,1,0}}'

be91='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,-1,1,-1,0,0,0,1,0},{1,1,-1,0,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,1,-1,1,0}}'

be92='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,-1,0,1,0,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,-1,0,1,0}}'

be93='{{0,-1,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,1,0,0,1,0}}'

be94='{{0,0,-1,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,1,1,0}}'

be95='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,0,-1,0,1,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be96='{{1,0,0,1,-1,0,0,-1,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,1,1,0,0}}'

be97='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,0,-1,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,0,0,2,0}}'

be98='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,0,0,0,1,1,1,0}}'

be99='{{1,0,0,1,-1,0,0,-1,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,1,0,0,0}}'

be100='{{0,-1,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,0,2,0,0}}'

be101='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,0,1,0}}'

be102='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be103='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,0,0,-1,1,0},{1,1,-1,0,0,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,0,2,0,0}}'

be104='{{1,0,0,1,-1,0,0,-1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{2,0,0,-1,1,0,0,0,0}}'

be105='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,0,1,-1,0,1,-1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,1,0,0}}'

be106='{{0,0,-1,1,-1,0,0,1,0},{1,0,1,-1,0,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,-1,0,1,0}}'

be107='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,0,-1,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,1,0,0}}'

be108='{{0,0,-1,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,1,0,1,0,0}}'

be109='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,0,1,-1,-1,0,0,1,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,1,0,0,0}}'

be110='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,0,1,-1,0,0,1,-1,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be111='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,-1,2,0,0}}'

be112='{{0,0,-1,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,0,0,1,1,0,1,0}}'

be113='{{0,-1,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,1,1,0,0,0}}'

be114='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,0,-1,1,1,0}}'

be115='{{0,0,0,1,-1,0,-1,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,1,0,-1,1,0,0}}'

be116='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,0,-1,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,2,0,0,0}}'

be117='{{0,0,0,1,-1,1,-1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,1,1,-1,0}}'

be118='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,2,0,0}}'

be119='{{0,0,0,1,-1,1,0,-1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,-1,0,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,1,-1,0,0}}'

be120='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,1,0,0}}'

be121='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,-1,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,0,2,0,0}}'

be122='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,-1,1,-1,0,1,0,0,0},{1,1,-1,0,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,1,1,-1,0}}'

be123='{{0,0,-1,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,0,0,1,0,1,1,0}}'

be124='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,0,0,0,1,1,1,0}}'

be125='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,0,-1,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,1,0,1,0}}'

be126='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,0,1,0}}'

be127='{{0,0,-1,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,1,1,0}}'

be128='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,0,1,-1,0,0},{1,1,-1,0,1,0,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be129='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,1,0,0}}'

be130='{{0,-1,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,1,0,0}}'

be131='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,-1,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,1,0,0}}'

be132='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,0,-1,1,1,0}}'

be133='{{0,0,0,1,-1,1,-1,0,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,1,0,0}}'

be134='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,0,-1,0,1,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be135='{{0,0,0,1,-1,0,1,-1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be136='{{0,0,0,1,-1,0,1,-1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be137='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,1,0,0,0}}'

be138='{{0,0,-1,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,0,0,0,1,1,1,0}}'

be139='{{0,-1,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,0,1,0}}'

be140='{{1,0,0,1,-1,0,0,-1,0},{1,0,1,-1,0,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,2,0,0,0}}'

be141='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be142='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,2,0,0,0}}'

be143='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0,0},{1,0,1,-1,0,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,1,0,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,1,0,1,0}}'

be144='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,-1,1,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,0,1,0,0}}'

be145='{{0,0,0,1,-1,1,-1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,1,1,-1,0}}'

be146='{{0,0,0,1,-1,1,0,-1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,0,-1,1,0}}'

be147='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,-1,0,0,1,1,1,0}}'

be148='{{1,0,0,1,-1,0,0,-1,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,1,-1,2,0,0,0}}'

be149='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,-1,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,-1,1,0,0}}'

be150='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,-1,1,0,0}}'

be151='{{0,0,0,1,-1,0,-1,1,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,0,0,1,0}}'

be152='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,1,0,0}}'

be153='{{0,-1,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,1,0,0,-1,0},{1,1,-1,0,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,0,1,0}}'

be154='{{0,0,0,1,-1,-1,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,1,-1,1,0}}'

be155='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,-1,0,1,0,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,-1,0,1,0}}'

be156='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,1,0,0,0}}'

be157='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,1,0,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,1,0,1,0}}'

be158='{{0,0,0,1,-1,0,-1,1,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be159='{{0,0,0,1,-1,-1,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,0,1,0,0}}'

be160='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,-1,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,0,1,0}}'

be161='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,0,1,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,1,-1,0,1,0,0}}'

be162='{{0,0,0,1,-1,1,-1,0,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,0,1,1,0}}'

be163='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{0,0,1,-1,0,0,1,-1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,0,0,1,0}}'

be164='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,0,1,1,1,0}}'

be165='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,1,0,1,0}}'

be166='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,-1,0,1,1,0,1,0}}'

be167='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,0,-1,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,0,0,1,0}}'

be168='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,0,1,-1,-1,0,0,1,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,1,-1,0,0}}'

be169='{{0,-1,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,0,2,0,0}}'

be170='{{0,-1,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,1,1,0,0,0}}'

be171='{{0,0,0,1,-1,-1,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,1,0,0,1,0,-1,0}}'

be172='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,-1,1,1,1,0}}'

be173='{{1,0,0,1,-1,0,0,-1,0},{1,0,1,-1,0,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,1,0,1,0}}'

be174='{{0,0,-1,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,0,2,0}}'

be175='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,0,-1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be176='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,0,1,1,0}}'

be177='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{0,0,1,-1,0,0,-1,1,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,0,1,0,0}}'

be178='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,0,-1,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,0,-1,1,0}}'

be179='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,0,-1,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,0,1,1,0}}'

be180='{{1,0,0,1,-1,0,0,-1,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,-1,1,0,0}}'

be181='{{0,-1,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,0,1,0}}'

be182='{{1,0,0,1,-1,0,0,-1,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,1,-1,0,0}}'

be183='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,1,0,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,0,0,0,1,1,1,0}}'

be184='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,-1,1,-1,0,1,0,0,0},{1,1,-1,0,0,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,1,-1,1,0}}'

be185='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{2,0,0,0,-1,0,1,0,0}}'

be186='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,-1,1,0,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,0,-1,1,0}}'

be187='{{0,0,-1,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,0,0,1,0,1,1,0}}'

be188='{{0,-1,0,1,-1,1,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{1,1,-1,0,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,0,2,0,0}}'

be189='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,0,1,0,0}}'

be190='{{0,0,-1,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,1,1,0}}'

be191='{{0,0,0,1,-1,-1,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,0,0,1,0}}'

be192='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,0,0,-1,1,0},{1,1,-1,0,1,0,0,0,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,0,2,0,0}}'

be193='{{0,-1,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,1,0,0}}'

be194='{{0,0,0,1,-1,-1,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,0,0,1,0}}'

be195='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,0,-1,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,1,0,0}}'

be196='{{1,0,0,1,-1,0,0,-1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,1,-1,1,1,0,0}}'

be197='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,0,-1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,0,1,1,0}}'

be198='{{0,0,0,1,-1,1,-1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,1,0,0}}'

be199='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,0,1,1,0}}'

be200='{{0,0,-1,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,0,0,1,0,1,1,0}}'

be201='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,-1,0,0,1,1,1,0}}'

be202='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,1,0,1,0}}'

be203='{{0,0,-1,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,1,0,1,0,0}}'

be204='{{0,0,-1,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,2,0,0}}'

be205='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,1,0,1,-1,0,0}}'

be206='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,-1,1,-1,0,1,0,0,0},{1,1,-1,0,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,1,1,-1,0}}'

be207='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,1,1,-1,0}}'

be208='{{0,0,-1,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,0,0,0,1,1,1,0}}'

be209='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,0,1,1,0}}'

be210='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,-1,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,1,1,0,0,0}}'

be211='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,-1,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,2,0,0,0}}'

be212='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,0,1,1,0}}'

be213='{{0,0,0,1,-1,0,1,-1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,-1,0,1,0}}'

be214='{{0,0,0,1,-1,0,1,-1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,-1,1,0,0}}'

be215='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,0,1,0}}'

be216='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,0,1,0,-1,0},{1,1,-1,0,1,0,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be217='{{0,-1,0,1,-1,0,0,1,0},{0,-1,1,-1,0,1,0,0,0},{1,1,-1,0,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,0,-1,1,0}}'

be218='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,-1,0,1,0,2,0,0}}'

be219='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,-1,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,1,-1,0,0}}'

be220='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,1,0,1,-1,0,0}}'

be221='{{0,-1,0,1,-1,0,1,0,0},{1,0,1,-1,0,0,0,-1,0},{1,1,-1,0,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be222='{{0,0,0,1,-1,1,-1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,1,0,0,1,-1,0}}'

be223='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,-1,0,1,0,1,1,0}}'

be224='{{0,0,0,1,-1,-1,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,1,0,0}}'

be225='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,0,1,1,0}}'

be226='{{0,0,0,1,-1,-1,1,0,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,2,0,0,0}}'

be227='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,-1,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,1,0,1,0,0}}'

be228='{{0,-1,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,0,1,1,0}}'

be229='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,0,0,2,0}}'

be230='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,-1,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,0,0,2,0}}'

be231='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,1,1,0,0}}'

be232='{{0,-1,0,1,-1,0,1,0,0},{0,-1,1,-1,0,1,0,0,0},{1,1,-1,0,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,0,1,-1,0}}'

be233='{{0,-1,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,0,1,1,0}}'

be234='{{0,-1,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,0,2,0,0}}'

be235='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,0,-1,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,1,0,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,0,1,-1,0}}'

be236='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,0,1,0}}'

be237='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,-1,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,1,-1,1,0}}'

be238='{{0,0,0,1,-1,0,-1,1,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,-1,1,1,0}}'

be239='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,1,1,-1,0}}'

be240='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,0,2,0,0}}'

be241='{{0,-1,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,0,1,0}}'

be242='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,0,-1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,0,2,0}}'

be243='{{0,0,0,1,-1,0,-1,1,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{1,1,-1,0,1,0,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,1,1,0,0}}'

be244='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,1,-1,0,1,1,0}}'

be245='{{0,-1,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,1,0,0}}'

be246='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,-1,1,0,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,0,-1,1,0}}'

be247='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,2,0,0,0}}'

be248='{{0,0,0,1,-1,1,0,-1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,1,-1,1,0}}'

be249='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,-1,1,1,1,0}}'

be250='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,-1,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,0,-1,1,0}}'

be251='{{0,0,0,1,-1,1,-1,0,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,0,1,1,0}}'

be252='{{0,0,0,1,-1,1,0,-1,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,1,0,0,0}}'

be253='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,1,0,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,-1,0,0,1,1,1,0}}'

be254='{{1,0,0,1,-1,0,0,-1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{2,0,0,-1,1,0,0,0,0}}'

be255='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,0,-1,0,1,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be256='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,0,1,-1,0}}'

be257='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,-1,1,1,0}}'

be258='{{0,0,-1,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,1,1,0}}'

be259='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,-1,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,1,0,0,1,0}}'

be260='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,2,0,0,0}}'

be261='{{0,-1,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,1,0,0}}'

be262='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,0,1,1,0}}'

be263='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0,0},{0,0,1,-1,1,0,0,-1,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,2,0,0,0,0,1,0}}'

be264='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,0,0,1,-1,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,-1,1,0,0}}'

be265='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,0,-1,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,0,-1,1,0}}'

be266='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,0,-1,1,1,0}}'

be267='{{0,0,0,1,-1,-1,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,1,1,-1,0}}'

be268='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,1,1,-1,0}}'

be269='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,1,-1,2,0,0,0}}'

be270='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,-1,1,1,0}}'

be271='{{0,0,0,1,-1,1,-1,0,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{1,1,-1,0,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be272='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,-1,0,1,0,1,1,0}}'

be273='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,1,0,1,0}}'

be274='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,0,2,0,0}}'

be275='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,0,0,-1,1,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be276='{{0,-1,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,0,0,2,0}}'

be277='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,0,1,0}}'

be278='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,-1,0,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,1,0,-1,0}}'

be279='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,-1,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,1,0,0,1,0}}'

be280='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,1,1,0,0}}'

be281='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,0,0,0,1,1,1,0}}'

be282='{{0,0,-1,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,1,1,0,0}}'

be283='{{0,0,0,1,-1,1,0,-1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,1,0,0,-1,1,0}}'

be284='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,2,0,0}}'

be285='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,2,0,0,1,0,0,0}}'

be286='{{0,0,0,1,-1,0,1,-1,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{1,1,-1,0,1,0,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be287='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,0,-1,1,1,0}}'

be288='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,-1,0,1,1,0,1,0}}'

be289='{{0,0,0,1,-1,1,0,-1,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{1,1,-1,0,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be290='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,1,0,0,-1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,1,0,-1,0,1,0}}'

be291='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,1,0,0,1,-1,0}}'

be292='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,0,-1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,1,1,0,0}}'

be293='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,-1,0,1,0,1,1,0}}'

be294='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,1,1,0}}'

be295='{{0,-1,0,1,-1,1,0,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,1,0,0}}'

be296='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0,0},{0,-1,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,1,0,-1,0}}'

be297='{{1,0,0,1,-1,0,0,-1,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,0,1,0,0}}'

be298='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,0,1,0}}'

be299='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{0,0,1,-1,1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,1,0,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,1,1,0}}'

be300='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,-1,0,0,1,1,1,0}}'

be301='{{0,0,0,1,-1,1,-1,0,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,1,0,0}}'

be302='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,-1,1,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,-1,1,0,0,1,0}}'

be303='{{0,0,0,1,-1,-1,0,1,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,1,0,0}}'

be304='{{0,0,0,1,-1,0,1,-1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,1,0,-1,0,1,0}}'

be305='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,1,-1,0,1,1,0}}'

be306='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,0,1,0,-1,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be307='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{1,0,1,-1,0,0,0,-1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,1,0,-1,1,0,1,0}}'

be308='{{0,0,0,1,-1,0,1,-1,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be309='{{0,0,0,1,-1,-1,0,1,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{1,1,-1,0,0,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,1,1,0,0}}'

be310='{{0,-1,0,1,-1,0,0,1,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{1,1,-1,0,0,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,1,0,0}}'

be311='{{0,-1,0,1,-1,0,1,0,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{1,1,-1,0,0,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,0,1,-1,1,1,0}}'

be312='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,0,1,-1,0,1,0,-1,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,0,1,-1,1,0}}'

be313='{{0,0,0,1,-1,1,-1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,1,0,0,1,-1,0}}'

be314='{{0,0,-1,1,-1,0,0,1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,1,0,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,0,0,0,1,1,1,0}}'

be315='{{0,0,0,1,-1,-1,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,1,0,1,0,-1,0}}'

be316='{{0,0,-1,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,0,1,1,0}}'

be317='{{0,-1,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,0,1,0,1,0}}'

be318='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,1,1,0,0}}'

be319='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1,0},{0,-1,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,1,1,0,0,0}}'

be320='{{0,0,0,1,-1,0,1,-1,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{1,1,-1,0,1,0,0,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,1,0,1,0}}'

be321='{{1,0,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,0,0,1,1,0,0}}'

be322='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,1,-1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,1,0,0,1,0,-1,0}}'

be323='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,-1,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,0,1,1,0,0,0}}'

be324='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,1,-1,0,1,1,0}}'

be325='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,-1,1,1,1,0,0}}'

be326='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0,0},{0,0,1,-1,-1,1,0,0,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,-1,0,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,0,1,-1,0}}'

be327='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0,0},{0,0,1,-1,0,0,-1,1,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,-1,0,1,1,0}}'

be328='{{0,0,0,1,-1,0,1,-1,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,0,1,-1,0,1,0}}'

be329='{{1,0,0,1,-1,-1,0,0,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,-1,0,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0,0},{0,1,0,0,-1,2,0,0,0}}'
map(finnKG,[be140,be141,be142,be143,be144,be145,be146,be147,be148,be149,be150,be151,be152,be153,be154,be155,be156,be157,be158,be159,be160,be161,be162,be163,be164,be165,be166,be167,be168,be169,be170,be171,be172,be173,be174,be175,be176,be177,be178,be179,be180,be181,be182,be183,be184,be185,be186,be187,be188,be189,be190,be191,be192,be193,be194,be195,be196,be197,be198,be199,be200,be201,be202,be203,be204,be205,be206,be207,be208,be209,be210,be211,be212,be213,be214,be215,be216,be217,be218,be219,be220,be221,be222,be223,be224,be225,be226,be227,be228,be229,be230,be231,be232,be233,be234,be235,be236,be237,be238,be239,be240,be241,be242,be243,be244,be245,be246,be247,be248,be249,be250,be251,be252,be253,be254,be255,be256,be257,be258,be259,be260,be261,be262,be263,be264,be265,be266,be267,be268,be269,be270,be271,be272,be273,be274,be275,be276,be277,be278,be279,be280,be281,be282,be283,be284,be285,be286,be287,be288,be289,be290,be291,be292,be293,be294,be295,be296,be297,be298,be299,be300,be301,be302,be303,be304,be305,be306,be307,be308,be309,be310,be311,be312,be313,be314,be315,be316,be317,be318,be319,be320,be321,be322,be323,be324,be325,be326,be327,be328,be329])
[(14, 19.79898934872388, 1.4142135249088486), (14, 19.063217163366726, 1.361658368811909), (14, 18.8131731526713, 1.3437980823336644), (14, 19.798989365890797, 1.414213526135057), (14, 19.273547586834322, 1.3766819704881659), (14, 19.635478217043538, 1.4025341583602526), (14, 19.16364348884939, 1.3688316777749565), (14, 19.03283285847938, 1.3594880613199558), (14, 19.113138641850796, 1.3652241887036283), (14, 19.298853639480605, 1.378489545677186), (14, 19.457026208887864, 1.3897875863491331), (14, 19.422749923037937, 1.3873392802169955), (14, 19.306458464976117, 1.3790327474982942), (14, 18.863315763408835, 1.3473796973863454), (14, 19.40100746480636, 1.3857862474861684), (14, 18.86600979319182, 1.34757212808513), (14, 19.312478277063192, 1.3794627340759422), (14, 19.798988845876544, 1.4142134889911817), (14, 19.449652794473952, 1.3892609138909966), (14, 19.305002522641214, 1.3789287516172295), (14, 19.414681013636084, 1.3867629295454347), (14, 19.348324946669774, 1.3820232104764123), (14, 19.302379177762347, 1.3787413698401676), (14, 19.293198341722665, 1.3780855958373333), (14, 19.35274294643617, 1.3823387818882977), (14, 19.211125779481108, 1.3722232699629362), (14, 19.33337657983449, 1.3809554699881779), (14, 19.301361940539117, 1.3786687100385084), (14, 19.04821736429401, 1.3605869545924294), (14, 19.223845483132642, 1.3731318202237601), (14, 19.560822264083356, 1.3972015902916683), (14, 19.247362296571755, 1.3748115926122682), (14, 19.060843459153407, 1.3614888185109577), (14, 19.79898884587654, 1.4142134889911815), (14, 19.468431139855014, 1.3906022242753582), (14, 18.972685602630822, 1.3551918287593445), (14, 19.21483222689411, 1.3724880162067221), (14, 19.351546937670783, 1.38225335269077), (14, 19.36877913898467, 1.3834842242131908), (14, 18.932876152230328, 1.3523482965878806), (14, 19.607646850839696, 1.400546203631407), (14, 19.511592726554696, 1.3936851947539068), (14, 19.607646850839707, 1.4005462036314076), (14, 19.134664219541772, 1.3667617299672694), (14, 19.095069114631375, 1.3639335081879553), (14, 19.37724806105924, 1.3840891472185173), (14, 18.86600979319181, 1.3475721280851294), (14, 18.9807902720438, 1.3557707337174143), (14, 18.49580691304645, 1.3211290652176035), (14, 19.312478277063192, 1.3794627340759422), (14, 19.472636643046997, 1.3909026173604997), (14, 19.305002522641214, 1.3789287516172295), (14, 18.841132216197277, 1.3457951582998056), (14, 19.228075258170392, 1.3734339470121708), (14, 19.414681013636084, 1.3867629295454347), (14, 19.343274411614946, 1.381662457972496), (14, 19.545766309809345, 1.3961261649863819), (14, 19.798989365890808, 1.4142135261350577), (14, 19.394396816304692, 1.385314058307478), (14, 19.276990494227036, 1.3769278924447883), (14, 18.9807902720438, 1.3557707337174143), (14, 19.032832858479384, 1.359488061319956), (14, 19.466935632618025, 1.390495402329859), (14, 19.36789064353092, 1.3834207602522086), (14, 19.252895790212825, 1.375206842158059), (14, 19.1584045370294, 1.3684574669306715), (14, 19.095069114631375, 1.3639335081879553), (14, 19.447090595680418, 1.3890778996914583), (14, 19.13466421954177, 1.3667617299672692), (14, 19.357854668862085, 1.3827039049187204), (14, 19.398940360002953, 1.385638597143068), (14, 18.980744703043896, 1.3557674787888498), (14, 19.21483222689411, 1.3724880162067221), (14, 19.16364348884938, 1.3688316777749558), (14, 19.47555205556157, 1.3911108611115408), (14, 19.357854668862092, 1.3827039049187209), (14, 19.140055133003482, 1.3671467952145344), (14, 18.86600979319182, 1.34757212808513), (14, 19.257065121124157, 1.3755046515088682), (14, 19.275829141127684, 1.3768449386519774), (14, 19.5459936709922, 1.3961424050708715), (14, 19.242195470514638, 1.3744425336081885), (14, 19.47922713141731, 1.3913733665298078), (14, 19.117611480448485, 1.3655436771748917), (14, 19.449652794473963, 1.3892609138909973), (14, 19.422749923037927, 1.3873392802169948), (14, 19.291955494555907, 1.3779968210397076), (14, 19.39894036000295, 1.3856385971430678), (14, 19.2280752581704, 1.3734339470121715), (14, 19.240865583974706, 1.374347541712479), (14, 18.980744703043886, 1.355767478788849), (14, 19.472636643047004, 1.3909026173605004), (14, 18.866009793191825, 1.3475721280851303), (14, 19.316324319226027, 1.3797374513732876), (14, 18.909340807444554, 1.350667200531754), (14, 19.368779138984685, 1.3834842242131917), (14, 19.306458464976117, 1.3790327474982942), (14, 19.10173958532978, 1.3644099703806987), (14, 19.44709059568041, 1.389077899691458), (14, 19.40264831235514, 1.38590345088251), (14, 18.853268839153568, 1.3466620599395405), (14, 19.422749923037927, 1.3873392802169948), (14, 19.46029979084224, 1.3900214136315885), (14, 19.139645198416595, 1.367117514172614), (14, 19.560822264083356, 1.3972015902916683), (14, 19.422749923037934, 1.3873392802169953), (14, 18.86600979319181, 1.3475721280851294), (14, 18.82956985135523, 1.3449692750968023), (14, 19.635478217043545, 1.4025341583602533), (14, 19.06084345915341, 1.361488818510958), (14, 19.275829141127687, 1.3768449386519777), (14, 19.302379177762347, 1.3787413698401676), (14, 19.414681013636084, 1.3867629295454347), (14, 19.032832858479377, 1.3594880613199556), (14, 19.270756581390536, 1.376482612956467), (14, 19.448037333734145, 1.3891455238381532), (14, 19.457026208887868, 1.3897875863491334), (14, 19.377097635330255, 1.3840784025235897), (14, 19.466935632618025, 1.390495402329859), (14, 19.54576630980934, 1.3961261649863814), (14, 19.46843113985502, 1.3906022242753586), (14, 19.42274992303793, 1.387339280216995), (14, 19.211125779481108, 1.3722232699629362), (14, 18.602567692384866, 1.3287548351703475), (14, 19.368779138984678, 1.3834842242131913), (14, 19.607646850839707, 1.4005462036314076), (14, 18.9806932636975, 1.3557638045498215), (14, 19.63547821704354, 1.4025341583602529), (14, 19.40264831235514, 1.38590345088251), (14, 19.11313864185079, 1.3652241887036278), (14, 19.147301220005556, 1.3676643728575397), (14, 19.394294682256188, 1.3853067630182991), (14, 19.33337657983449, 1.3809554699881779), (14, 18.988494839750913, 1.3563210599822082), (14, 18.89865904697635, 1.3499042176411677), (14, 19.451424321041955, 1.3893874515029967), (14, 19.09660894330938, 1.36404349595067), (14, 19.511592726554685, 1.3936851947539062), (14, 19.607646850839707, 1.4005462036314076), (14, 19.54576630980934, 1.3961261649863814), (14, 18.972685602630822, 1.3551918287593445), (14, 19.134664219541776, 1.3667617299672696), (14, 19.46693563261802, 1.3904954023298586), (14, 19.60311645988402, 1.40022260427743), (14, 19.46843113985502, 1.3906022242753586), (14, 18.834294156973797, 1.3453067254981284), (14, 19.1396451984166, 1.3671175141726142), (14, 18.96958365087274, 1.3549702607766243), (14, 19.333376579834493, 1.380955469988178), (14, 19.39429468225618, 1.3853067630182987), (14, 19.158404537029398, 1.3684574669306713), (14, 19.1584045370294, 1.3684574669306715), (14, 19.798988845876533, 1.4142134889911808), (14, 19.33337657983449, 1.3809554699881779), (14, 19.472636643047, 1.3909026173605), (14, 19.348959735077443, 1.3820685525055316), (14, 19.275829141127687, 1.3768449386519777), (14, 19.30136194053911, 1.3786687100385078), (14, 19.511592726554692, 1.3936851947539066), (14, 18.950000859695596, 1.353571489978257), (14, 19.032832858479384, 1.359488061319956), (14, 19.449652794473955, 1.3892609138909968), (14, 19.273547586834322, 1.3766819704881659), (14, 19.302379177762358, 1.3787413698401685), (14, 19.479227131417307, 1.3913733665298076), (14, 19.560822264083356, 1.3972015902916683), (14, 19.311549930132248, 1.3793964235808749), (14, 18.98849483975091, 1.3563210599822078), (14, 19.25030458276574, 1.3750217559118385), (14, 19.39429468225618, 1.3853067630182987), (14, 18.86331576340883, 1.347379697386345), (14, 19.01550759390353, 1.3582505424216806), (14, 19.38837367403324, 1.384883833859517), (14, 19.603116459884028, 1.4002226042774306), (14, 19.134664219541772, 1.3667617299672694), (14, 19.47922713141731, 1.3913733665298078), (14, 19.472636643046997, 1.3909026173604997), (14, 19.316324319226023, 1.3797374513732874), (14, 19.063217163366726, 1.361658368811909), (14, 19.27316541065182, 1.3766546721894157), (14, 19.1396451984166, 1.3671175141726142), (14, 19.466935632618018, 1.3904954023298584), (14, 19.434594583323378, 1.3881853273802414), (14, 19.398940360002953, 1.385638597143068), (14, 19.545766309809334, 1.396126164986381), (14, 19.306458464976117, 1.3790327474982942), (14, 18.866009793191825, 1.3475721280851303), (14, 19.453777402297952, 1.389555528735568), (14, 19.222906683671553, 1.3730647631193966), (14, 18.813173152671286, 1.3437980823336633)]
be1='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0},{-1,0,1,-1,1,0,0,0},{0,1,-1,0,1,1,0,0},{1,-1,0,0,0,1,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,-1,1,0}}'

be2='{{-1,0,0,1,-1,0,1,0},{-1,0,1,-1,0,0,0,1},{0,1,-1,0,0,0,1,1},{1,-1,1,0,0,0,0,1},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,-1,1,1,0,0,1}}'

be3='{{0,0,-1,1,-1,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1},{1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,0,1,1,0,0,1}}'

be4='{{1,-1,0,1,-1,0,0,0},{0,-1,1,-1,0,0,0,1},{0,1,-1,0,0,1,0,1},{1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,-1,1,1,0,0,0}}'

be5='{{0,0,-1,1,-1,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0},{1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,0,1,1,1,0,0}}'

be6='{{0,0,-1,1,-1,0,0,1},{0,-1,1,-1,0,1,0,0},{1,1,-1,0,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,0,0,1},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{1,-1,0,1,1,0,0,0}}'

be7='{{0,1,0,1,-1,-1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,1,1,0,0,0}}'

be8='{{-1,0,0,1,-1,1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0},{0,1,-1,0,0,1,1,0},{1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,-1,1,1,1,0,0}}'

be9='{{-1,0,0,1,-1,0,0,1},{-1,0,1,-1,0,1,0,0},{0,1,-1,0,1,0,0,1},{1,-1,1,0,1,0,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{0,0,-1,1,1,1,0,0}}'

be10='{{1,0,0,1,-1,0,-1,0},{0,0,1,-1,0,0,-1,1},{0,1,-1,0,0,0,1,1},{1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,-1,1,1,0,0,0}}'

be11='{{0,-1,0,1,-1,0,1,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0},{0,1,-1,0,1,0,1,0},{1,-1,0,0,1,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,0,1,1,0,-1,0}}'

be12='{{0,0,-1,1,-1,0,1,0},{1,-1,1,-1,0,0,0,0},{1,1,-1,0,0,0,0,1},{1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{0,-1,0,1,1,0,0,1}}'

be13='{{0,0,-1,1,-1,0,0,1},{-1,0,1,-1,0,0,0,1},{0,1,-1,0,0,0,1,1},{1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,0,0,1,1,0,0,1}}'

be14='{{0,0,0,1,-1,-1,0,1},{1,0,1,-1,0,-1,0,0},{0,1,-1,0,0,1,0,1},{1,-1,1,0,0,1,0,0},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{1,0,-1,1,1,0,0,0}}'

be15='{{0,0,-1,1,-1,0,1,0},{0,-1,1,-1,0,1,0,0},{1,1,-1,0,0,1,0,0},{1,-1,1,0,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{1,-1,0,1,1,0,0,0}}'

be16='{{0,1,0,1,-1,-1,0,0},{-1,0,1,-1,0,0,1,0},{0,1,-1,1,0,1,0,0},{1,-1,0,1,0,0,1,0},{1,1,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,0,0,0,0},{-1,1,0,1,1,0,0,0}}'
map(finnKG,[be1,be2,be3,be4,be5,be6,be7,be8,be9,be10,be11,be12,be13,be14,be15,be16])
[(12, 16.75540629129835, 1.3962838576081957), (12, 16.352672748008796, 1.362722729000733), (12, 16.352672748008796, 1.362722729000733), (12, 16.870701330955377, 1.4058917775796147), (12, 16.676095466115576, 1.3896746221762981), (12, 16.835130176081286, 1.4029275146734406), (12, 16.922638921915073, 1.4102199101595894), (12, 16.67609546611558, 1.3896746221762983), (12, 16.628345570663893, 1.385695464221991), (12, 16.922014929415358, 1.4101679107846132), (12, 16.170047991646275, 1.3475039993038562), (12, 16.768878881354446, 1.3974065734462038), (12, 16.494635678561547, 1.3745529732134623), (12, 16.690282738407543, 1.3908568948672952), (12, 16.835130176081297, 1.4029275146734415), (12, 16.922638921915073, 1.4102199101595894)]

map(finnKG,[be1,be2,be3,be4,be5,be6,be7,be8,be9,be10,be11,be12,be13,be14,be15,be16,be17,be18,be19,be20,be21,be22,be23,be24,be25,be26,be27,be28,be29,be30,be31,be32,be33,be34,be35,be36,be37,be38,be39,be40,be41])
[(24, 31.034904536673583, 1.2931210223613994), (24, 30.99563100948307, 1.291484625395128), (24, 30.769810449480065, 1.2820754353950028), (24, 30.870610841826384, 1.286275451742766), (24, 31.431308752471345, 1.309637864686306), (24, 29.39387670916724, 1.2247448628819684), (24, 31.355002075588832, 1.3064584198162013), (24, 31.059262443650937, 1.2941359351521224), (24, 30.995631009483056, 1.2914846253951273), (24, 30.365236739120522, 1.2652181974633552), (24, 29.393875880616456, 1.224744828359019), (24, 30.995631009483066, 1.2914846253951278), (24, 30.995631009483052, 1.291484625395127), (24, 30.97258982914021, 1.2905245762141755), (24, 31.355002075588835, 1.3064584198162015), (24, 31.355002075588835, 1.3064584198162015), (24, 30.389646620263996, 1.2662352758443332), (24, 30.769810449480083, 1.2820754353950035), (24, 30.38964662026399, 1.266235275844333), (24, 31.431308752471356, 1.3096378646863065), (24, 31.431308752471345, 1.309637864686306), (24, 30.51374967777216, 1.27140623657384), (24, 29.393875880616463, 1.2247448283590192), (24, 30.769810449480072, 1.282075435395003), (24, 30.513749677772175, 1.2714062365738406), (24, 31.355002075588843, 1.3064584198162017), (24, 29.39387670916723, 1.224744862881968), (24, 31.35500207558884, 1.3064584198162017), (24, 31.431308752471356, 1.3096378646863065), (24, 29.393876820174995, 1.2247448675072914), (24, 31.355002075588843, 1.3064584198162017), (24, 31.133258199616765, 1.2972190916506985), (24, 30.972589829140215, 1.2905245762141757), (24, 30.365236739120533, 1.2652181974633556), (24, 31.35500207558885, 1.3064584198162021), (24, 31.431308752471356, 1.3096378646863065), (24, 29.393875880616452, 1.2247448283590188), (24, 30.365236739120512, 1.2652181974633547), (24, 31.16788407998316, 1.298661836665965), (24, 30.769810449480072, 1.282075435395003), (24, 30.995631009483066, 1.2914846253951278)]
be1='{{-2,2,0,0,-1,1,0,0},{1,1,1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,0,0,0,0,0},{1,0,-1,0,0,1,0,1},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,1,0,0,-1,0,1},{-1,0,-1,0,3,0,0,1},{1,1,1,0,1,1,0,-1}}'

be2='{{-1,0,0,0,1,1,-1,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,-1,0,1,0,0,0},{-1,0,-1,0,0,1,2,1},{1,0,0,0,1,0,0,0},{0,0,1,0,1,-1,0,1},{0,0,0,0,0,0,0,0},{1,0,1,0,0,1,1,0}}'

be3='{{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,-1,-1,0,0,1,1},{0,0,-1,1,1,0,0,-1},{0,1,1,1,0,0,1,0},{0,0,0,1,0,0,0,1},{0,-1,1,0,1,0,0,1},{0,0,0,0,0,0,0,0}}'

be4='{{-2,0,0,2,3,0,-2,-1},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,-2,-3,2,0,1,1},{0,0,-3,2,1,3,0,1},{1,1,2,0,0,2,1,-1},{2,0,0,2,1,0,-2,1},{0,0,2,-1,4,0,1,2},{-1,0,1,2,-1,1,3,1}}'

be5='{{-1,0,0,0,0,1,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,-1,-1,0,0,1,1},{0,0,-2,1,0,1,0,0},{1,0,1,0,0,1,1,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{-1,0,1,1,0,0,0,1},{1,0,1,1,0,1,0,0}}'

be6='{{-1,1,0,-1,1,1,-2,1},{1,1,0,0,1,0,-1,0},{0,1,-1,-1,1,-1,1,0},{-2,0,-1,1,1,2,2,1},{0,1,1,-1,0,1,1,-1},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,1,1,0,0,1},{2,0,0,1,1,1,1,0}}'

be7='{{-2,0,0,0,0,1,0,1},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,-1,-1,0,0,1,1},{1,0,-2,1,0,1,1,2},{1,1,1,0,0,1,1,1},{0,0,0,0,0,0,-2,2},{0,0,1,0,0,0,0,1},{0,-1,1,0,0,1,1,0}}'

be8='{{0,0,0,0,1,-1,1,-1},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,-1,-2,1,0,1,1},{0,0,-1,0,0,1,0,0},{-1,0,1,0,0,1,1,0},{0,0,-1,2,1,0,1,1},{0,0,1,0,1,0,-1,1},{1,0,1,0,0,1,1,0}}'

be9='{{0,-2,0,-2,2,2,0,0},{-1,1,1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,-2,1,-1,1,1},{-1,1,-1,1,1,1,-1,1},{1,1,0,1,0,1,0,0},{0,0,0,1,-1,0,1,1},{1,0,1,1,2,0,0,1},{0,0,0,0,0,1,1,0}}'

be10='{{-2,0,0,1,0,0,0,1},{0,1,1,0,0,0,0,0},{0,1,-2,-1,0,0,1,1},{1,0,-2,1,0,2,-1,1},{1,1,1,1,0,1,1,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,0,0,0,0,1},{0,-1,1,0,0,1,1,0}}'

be11='{{-2,1,0,0,1,0,0,0},{1,1,1,0,1,0,0,0},{0,1,-2,-1,1,0,1,0},{1,0,-1,0,1,1,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,1,0,1,-1,0,0,1},{0,0,1,-1,1,0,0,1},{0,0,1,1,0,1,1,0}}'

be12='{{0,0,0,-1,0,2,-2,1},{-3,0,0,1,0,1,1,0},{0,0,-1,-2,1,0,1,1},{1,0,-3,2,0,1,1,0},{1,0,2,2,-1,1,1,0},{0,0,0,2,1,0,0,1},{0,0,1,0,1,0,0,0},{1,0,1,0,0,1,2,1}}'

be13='{{0,0,0,0,0,0,0,0},{-2,0,0,1,1,0,0,0},{0,0,-1,-2,1,0,1,1},{1,0,-1,1,0,0,0,1},{1,0,1,1,0,0,1,0},{0,1,0,1,1,0,0,1},{0,-1,1,0,1,0,0,1},{0,0,0,0,0,0,0,0}}'

be14='{{0,0,0,0,0,0,-1,1},{0,0,1,0,2,0,0,-1},{0,1,-2,-2,1,0,1,1},{0,0,-3,3,1,0,0,1},{1,1,1,1,0,0,0,0},{-1,0,1,1,1,0,1,1},{0,0,1,0,0,0,0,1},{0,0,1,1,-1,0,1,0}}'

be15='{{0,0,0,0,0,0,0,0},{-1,1,1,0,1,0,0,0},{0,1,-1,-1,1,0,0,0},{0,0,-1,1,0,0,0,0},{1,1,1,1,0,0,0,0},{0,0,0,1,1,0,0,0},{0,-1,0,0,1,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0}}'

be16='{{-2,0,0,0,1,1,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,-1,-1,1,0,1,0},{1,0,-1,1,1,1,0,1},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,1,0,1,-1,0,1},{1,0,1,0,0,1,1,0}}'

be17='{{-1,0,0,-1,2,0,-1,1},{0,0,1,1,1,0,0,-1},{0,0,-1,-1,1,0,1,0},{0,-1,-3,2,0,2,0,0},{0,1,1,0,0,1,1,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,-2,1,2,1,0,1,1},{1,2,1,1,1,1,0,1}}'

be18='{{0,-1,0,0,3,0,-4,2},{0,1,1,-1,1,0,0,0},{0,1,-2,-2,1,0,1,1},{0,0,-2,1,-1,1,0,1},{2,0,1,0,0,0,1,2},{-1,0,0,3,1,0,1,2},{-2,0,1,-1,1,0,2,3},{1,1,1,2,2,1,1,-1}}'

be19='{{0,0,0,1,0,-1,0,0},{0,1,1,-1,0,0,0,1},{0,1,-1,-1,1,-1,1,0},{0,0,-2,2,1,2,0,1},{0,1,1,1,-1,1,0,1},{0,0,-1,0,0,0,0,1},{0,-1,1,-1,1,1,0,1},{0,0,1,1,0,2,1,-1}}'
map(finnKG,[be1,be2,be3,be4,be5,be6,be7,be8,be9,be10,be11,be12,be13,be14,be15,be16,be17,be18,be19])
[(14, 18.52427743526463, 1.3231626739474736), (10, 13.889221864024767, 1.3889221864024768), (8, 11.262193612766497, 1.4077742015958121), (28, 36.796166309716384, 1.3141487967755852), (10, 13.927382345028443, 1.3927382345028443), (18, 23.833860667116777, 1.3241033703953766), (14, 19.4226359178549, 1.3873311369896357), (12, 16.456451797538342, 1.3713709831281953), (18, 24.34163342775525, 1.352312968208625), (14, 18.93173628326298, 1.352266877375927), (14, 19.24179388093499, 1.3744138486382134), (20, 26.9060337319048, 1.3453016865952399), (12, 16.28190537861783, 1.3568254482181523), (16, 21.734447543098085, 1.3584029714436303), (8, 11.262193612766499, 1.4077742015958123), (10, 13.746545829433064, 1.3746545829433063), (18, 24.673625377971682, 1.3707569654428713), (26, 34.52417328607499, 1.327852818695192), (16, 21.589622798862724, 1.3493514249289202)]

map(finnKG,[be1])
[(16, 20.86748137203552, 1.30421758575222)]
map(finnKG,[be1,be2,be3,be4,be5,be6,be7,be8,be9,be10,be11,be12,be13,be14,be15,be16,be17,be18,be19,be20,be21,be22,be23,be24,be25,be26,be27,be28,be29,be30,be31,be32,be33,be34,be35,be36,be37,be38,be39,be40,be41,be42,be43,be44,be45,be46,be47,be48,be49,be50,be51,be52,be53,be54,be55,be56,be57,be58,be59,be60,be61,be62,be63,be64,be65,be66,be67,be68,be69,be70,be71,be72,be73,be74,be75,be76,be77,be78,be79,be80,be81,be82,be83,be84,be85,be86,be87,be88,be89,be90,be91,be92,be93,be94,be95,be96,be97,be98,be99,be100,be101,be102,be103,be104,be105,be106,be107,be108,be109,be110,be111,be112,be113,be114,be115,be116,be117,be118,be119,be120,be121,be122,be123,be124,be125,be126,be127,be128,be129,be130,be131,be132,be133,be134,be135,be136,be137,be138,be139,be140,be141,be142,be143,be144,be145,be146,be147,be148,be149,be150,be151,be152,be153,be154,be155,be156,be157,be158,be159,be160,be161,be162,be163,be164,be165,be166,be167,be168,be169,be170,be171,be172,be173,be174,be175])
--------------------------------------------------------------------------- NameError Traceback (most recent call last) <ipython-input-6-f6c148c6a058> in <module>() ----> 1 map(finnKG,[be1,be2,be3,be4,be5,be6,be7,be8,be9,be10,be11,be12,be13,be14,be15,be16,be17,be18,be19,be20,be21,be22,be23,be24,be25,be26,be27,be28,be29,be30,be31,be32,be33,be34,be35,be36,be37,be38,be39,be40,be41,be42,be43,be44,be45,be46,be47,be48,be49,be50,be51,be52,be53,be54,be55,be56,be57,be58,be59,be60,be61,be62,be63,be64,be65,be66,be67,be68,be69,be70,be71,be72,be73,be74,be75,be76,be77,be78,be79,be80,be81,be82,be83,be84,be85,be86,be87,be88,be89,be90,be91,be92,be93,be94,be95,be96,be97,be98,be99,be100,be101,be102,be103,be104,be105,be106,be107,be108,be109,be110,be111,be112,be113,be114,be115,be116,be117,be118,be119,be120,be121,be122,be123,be124,be125,be126,be127,be128,be129,be130,be131,be132,be133,be134,be135,be136,be137,be138,be139,be140,be141,be142,be143,be144,be145,be146,be147,be148,be149,be150,be151,be152,be153,be154,be155,be156,be157,be158,be159,be160,be161,be162,be163,be164,be165,be166,be167,be168,be169,be170,be171,be172,be173,be174,be175]) NameError: name 'finnKG' is not definedmap(finnKG,[be14])

map(finnKG,[be1])
WARNING: Some output was deleted.
map(finnKG,[be1])
[(8, 11.262193104312297, 1.4077741380390372)]
be180='{{0,0,0,0,0,0,0,0},{1,1,0,0,1,1,0,0},{0,0,-1,0,1,0,0,0},{0,0,0,-1,0,1,0,0},{1,0,0,1,-1,0,0,1},{0,1,1,0,0,-1,1,0},{0,0,1,1,1,0,-1,0},{0,0,1,1,0,1,0,-1}}'
map(finnKG,[be180])
[(12, 16.9705624961966, 1.4142135413497166)]